Domy za zlato

Neutrálky

Straty

Obrana podľa strát

útok nepriateľa podľa strát v obrane

Najlacnejšia kombinácia prvej a druhej jednotky na útok

Pôrodnosť

EkoStavby

Približné zisky

Porovnanie výnosnosti domov